За нас / Представяне

На 3 юли 2012 Групата Credit Agricole, лидер в банкирането на дребно във Франция и една от най-големите банки в Европа, придоби 100 % от акциите на Емпорики Банк България ЕАД, в резултат на което на 14 август 2012 в Търговския регистър беше вписано изменението на наименованието на „Емпорики Банк – България” ЕАД на „Креди Агрикол България” ЕАД.

Изкупуването на акциите на Емпорики Банк България от Crédit Agricole Group е последната стъпка от процеса, разработен от началото на 2009 г., с цел заздравяване на връзките между Crédit Agricole SA и дъщерните дружества от Групата на Емпорики Банк. През последните три години - и като резултат от постепенното си интегриране в Crédit Agricole SA Group - Емпорики Банк България синхронизира своите процедури и политики за управление на риска и нормативен контрол, стандарти за управление, ИТ системи, както и своето име, като изрично подчертава своята принадлежност към бранда Credit Agricole.

Креди Агрикол България ЕАД притежава пълен банков лиценз за извършване на банкови операции на територията на страната и чужбина.

Банката предоставя широка гама от разнообразни продукти и услуги за управление на паричните средства с конкурентни условия, насочени към граждани и фирми от всички сектори на икономиката, както и предоставя възможност за опериране със средствата по сметките чрез системата за електронно банкиране.

Клиентите ни имат възможност да използват гъвкави форми за финансиране с цел постигане на оптимални резултати. Взаимодействието на банката с всички структури на Credit Agricole Group предоставя възможност за широко международно сътрудничество.

История :

1994 Европейската Банка за Възстановяване и развитие и група български банки и други акционери основават Българска Инвестиционна Банка

1998 „Емпорики Банк – Гърция“ придобива контролния пакет акции на Българска Инвестиционна Банка

2003 „Емпорики Банк – Гърция“ става основен акционер със 100% дялово участие в „Емпорики Банк – България“

2007 Френската група Credit Agricole придобива контролния пакет акции на „Емпорики Банк – Гърция“, респективно на „Емпорики Банк – България“

14.08. 2012 Креди Агрикол България e изцяло собственост на Credit Agricole Group и разполага с клонова мрежа от 8 офиса в София, 10 офиса в страната и 3 бизнес центъра в София и Русе за обслужване на малък и среден бизнес

2012-2014 Средносрочен план за развитие на Credit Agricole Group

· Утвърждаване на силна организационна структура и солидни основи

· Растеж, базиран на вътрешно-груповия потенциал

· Нови синергии в Групата

Групата Crédit Agricole е пазарен лидер в банкирането на дребно във Франция и е една от най-големите банки в Европа.

Групата Crédit Agricole се стреми да служи на реалната икономика чрез подкрепа на проекти на своите клиенти във всички области на банкирането на дребно и свързаните с тях специализирани бизнес линии.

Подчертавайки своите ценности и поетия ангажимент, Групата Credit Agricole Group е банката на здравия разум. Тя поставя в центъра на своята дейност удовлетворението и интересите на своите 51 милиона клиенти, 150,000 служители, 1.2 млн. акционери и 6,5 милиона акционери от регионалните френски банки, представляващи Credit Agricole.

Crédit Agricole остава вярна на своя кооперативен произход чрез провеждане на една проактивна политика по отношение на социалната и екологична отговорност. Като част от тази политика, Credit Agricole постига непрекъснат прогрес от името на своите клиенти и служители, доказано с количествени показатели. (http://www.credit-agricole.com/)

Crédit Agricole присъства в четирите основни индекса за устойчиво развитие в света: ASPI EUROZONE от 2004, FTSE4GOOD от 2005, DJSI от 2008 и ESG Stoxx Global 1800 от 2011 и единствената Френска Банка в класацията на Global 100 List за 2012.

 • Собствен капитал в размер на 71 млрд. евро
 • Нетен приход в размер на 812 млн. евро
 • 51 милиона индивидуални клиента по света
 • Повече от 11 600 клона в 15 държави
 • 150 000 служители в над 50 държави
 • Tier 1 в размер на 10.2%
 • Лидер в Европа в потребителското финансиране
 • Пазарен лидер във Франция за лизинг и факторинг
 • № 2 в Европа в управлението на активи
 • Пазарен лидер в Европа в областта на финансовите услуги за институционални клиенти
 • № 2 в банковото осигуряване в Европа
 • Ключов играч в частното банкиране