За какво най-често хората теглят бързи кредити

За какво теглят кредити българите?

В последните две десетилетия все по-активно се говори за кредити и огромната полза от тях. В миналото като част от комунистическата доктрина темата за отпускането на кредити от банкови и небанкови институции е била истинско табу. Може би следва да се спомене, че не са съществували реално банкови институции, а само БНБ. Дори е нямало реално разработен кредитен пазар. С навлизането на демокрацията и западните влияния върху целия обществен, социален, културен и икономически живот идва и разработването на този огромен пазарен дял. Бързите кредити, добиват популярност и получават заслужено внимание едва през последните 5-7 години. Те имат безброй предимства и затова са толкова търсени. Достъпни са по много начини – по телефона, чрез интернет, чрез многобройни фирмени офиси и представители. Съответно това ги прави популярни и близки до обикновените хора.

Интересно: По данни на Асоциацията на колекторските фирми в България, най-много се теглят кредити от мъже между 18 и 30 години, със средно образование и то основно за техника и мобилни телефони. ( източник )

Има различни класации, подготвени от икономически сайтове и издания за това кои са най-предпочитаните стоки и услуги, които да финансираме с тях. Водещо място има закупуването на мобилни устройства – смарт телефони или таблети, а също и всякакви други технологични чудеса. Продължителността на живота им е средно 2-3 години и след това се появява нов модел, на който активните потребители не могат да устоят. Понякога, въпросните покупки стават негодни за употреба преждевременно. Често потребителите се оказват неподготвени за подобна ситуация и тогава на помощ идват бързите кредити. Получаваме нужното в точния момент, без тежки процедури и многобройни документи.

инфографика - за какво се теглят кредити
Източник: http://www.economic.bg/bg/news/7/za-kakvo-teglyat-kredit-balgaritee.html

Пазарът на най-желаните стоки се променя и обновява с шеметна скорост

Хората под четиридесет годишна възраст държат да са в крак с новите технологии, съответно са готови да заплатят нужната цена за това, дори, ако за момента нямат цялата нужна сума. Точно тогава тези потребители търсят финансова подкрепа от фирмите за бързи кредити.

На следващо място по приложимост на бързите кредитни продукти се нарежда нуждата от финансиране на неочакван разход от режиен характер – много висока сметка към електрическа компания, мобилен оператор, Топлофикация и др. Този вид плащания не подлежат на отлагане – изисква се незабавно разплащане. Пари, отпуснати чрез бърз заем, идеално пасват. Потребителите се надяват, че в следващите месеци ще успеят да направят икономии в някои от текущите сметки и по този начин ще възстановят парите които са получили. Особено натоварващи, във финансов план, са месеците декември и януари, които предвидимо „бъркат дълбоко“ в потребителския джоб. Месец май също е в списъка на тежките месеци, най-вече заради многото празници и социални събития.

Голяма група хора разчитат на страхотните условия на бързите кредити, за да могат да се възползват от изникнали в последния момент оферти за екскурзии и почивки. Често попадаме на т.нар ранни записвания или last minute оферти, които са с чувствително по-ниски цени и не са за изпускане. Там трябва да се реагира светкавично с резервация и плащане по нея. Улеснената и бърза процедура на онлайн кредитите е идеална в случая. С няколко клика на мишката парите са по сметката и плащането може да се осъществи, а потребителят да получи желаната почивка на атрактивна дестинация.

За какво се теглят кредити най-често
Източник: http://www.economic.bg/bg/news/7/za-kakvo-teglyat-kredit-balgaritee.html

Кредит за ремонтни дейности

Финансиране на ремонтна дейност в основното жилище – още един разход, който не ние чужд. Обикновено, българите планират и обезпечават финансово такъв тип подобрения. Поне няколко месеца се спестява или се пренасочват финанси от едно перо към друго. Проучват се места, от където да се снабдим с най-изгодните материали, събират се оферти от специалисти, които да извършат желаното. Но често в процеса на работа излизат непредвидени обстоятелства, изискващи допълнителен финансов ресурс. Тези пари са нужни бързо, за да се довърши проекта. Тогава отново бързите кредити са идеалното решение.

Кредит за празници и специални събития

В семейната среда особено място заемат и семейните празници – рождени дни, Коледа, сватби и абитуриентски балове. Тези събития винаги излизат от финансовите разчети. Според всички статистики в областта именно тогава българският потребител е склонен да „отпусне края“ и да си позволи по-големи разходи. Тогава отново може да се разчита на бързото кредитиране.
Този сравнително нов финансов способ – бързите кредити има множество приложения, но една основна цел – да е под ръка в точното време.

В кои градове се теглят най-много кредити

Най-висока е кредитната активност в регион София с 18,9% от всички молби за периода. На второ място е Пловдив с 10,6%, следван от Варна (6,4%) и Бургас (4,2). Най-малко молби за кредити са подадени в Търговище (1,2%) и Смолян (1,1%). (източник)

Кредити по градове
Източник: http://www.economic.bg/bg/news/7/za-kakvo-teglyat-kredit-balgaritee.html

Виж още:

Кредити на седмични и месечни вноски

Потребителски и бързи кредити на вноски

Можете да изплащате кредита си на различни удобни за Вас вноски. Това не само Ви помага да калкулирате месечните си разходи и бюджет, но и Ви дава спокойствие, тъй като Ви избирате: къде, кога и как да погасявате вноските си по кредита.

Важно: всички „кредити до заплата“ се изплащат на една вноска, това трябва да го знаете тъй като е много важно. Като периода на погасяване може да бъде до 15, 30 или 45 дни. Тази вноска включва всички допълнителни административни такси към него.

Във финансовият пример по-долу можете да видите какви са разходите по кредита и вноските според избраните сума и период от ваша страна. Всички кредити, които не са безлихвени до заплата се погасяват на седмични или на месечни вноски.

Финансов пример:

За сума от XXXX лева и срок на погасяване X месеца:

Вие трябва да платите следното:
– размер на вноска: ( вноска според лихвените проценти на небанковата институция )
– периодичност: месечни анюитетни вноски ( равни вноски )
– брой вноски: X
– падежна дата: ( в зависимост от това дали сте избрали кредит до заплата или потребителски кредит )
Всяка вноска съдържа определения в Договора размер на главница и лихва.

 

Сумите:

Сумите варират от 100 до 10000 лева в зависимост от финансовата компания, за която кандидатствате.

Вноските:

Вноските се калкулира автоматично според периода, който сте си определили при полълване на онлайн формуляра за кредит.

Разходи по кредита ( примерни ):

1. Лихвеният процент по кредита и условията за прилагането му и ако е приложимо за съответния вид кредит, различните лихвени проценти, които са относими за кредита. Фиксиран годишен лихвен процент в размер на ( сума )
2. Годишен процент на разходите (ГПР)
Общите разходи за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.Потребителски кредит на месечни вноски
ГПР Ви дава възможност да сравните различни предложения за сключване на договор за кредит. Годишен процент на разходите в размер на ( сума )
3. Изисква ли се за получаване на кредита или за получаването му при конкретно предлагани условия задължително сключване на договор за:
– застраховка,
свързан с договора за кредит, или
– друг договор за допълнителна услуга.

4. Свързани с договора разходи ( трябва да видите дали е приложимо за съответния вид кредит):
4.1. Разходите за откриване и обслужване на една или няколко сметки във връзка с договора за потребителски кредит.
4.2. Размер на разходите за използване на определен платежен инструмент (например кредитна карта).
4. 3. Всеки друг разход, свързан с договора за кредит.
4. 4. Условията, при които посочените по-горе разходи, свързани с договора за кредит, могат да се променят.
4. 5. Задължение да се платят нотариални такси и разходи за нотариус.
4. 6. Разходи, дължими при просрочени плащания. Наличието на неплатени вноски може да доведе до сериозни неблагоприятни за Вас последици (включително принудително изпълнение) и да затрудни получаването на кредит в бъдеще.

Виж тук: Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити ( DOC )