Кредити за българи работещи в чужбина

Преимущества на общите европейски закони и конвенции

През второто десетилетие на двадесет и първи век все по-характерна става мултинационалността на фирмите и съответно на работещите в тях хора. За в бъдеще страните членки на Европейският съюз все повече ще регистрират фирми в една държава, а ще упражняват дейността си на територията на целия съюз и неговите партньори. Това налага и голяма мобилност на хората, които работят в тези компании. Често „HR” отделите на големите фирми търсят своите бъдещи служители и в чужди страни. Като им предлагат легални трудови договори и права.
Висшите учебни заведения са забелязали тази тенденция и залагат на програми съобразени с нея. Широко мащабно изучаване на чужди езици, програми по обмен на студенти, дисциплини и учебни схеми приложими за територията на цяла Европа.

България като част от Европейския съюз също се възползва от новите предимства. Добре образовани и амбициозни специалисти да намерят желаната реализация и подобаващо заплащане в чужди фирми.

Кандидатстването често става или с фирми посредници или директно чрез подаване на автобиографии в онлайн платформи.

Вторият вариант скъсява дистанцията и намалява времето при избор на кадри. Също така позволява да се създаде база данни от евентуални кандидати, които биха могли да бъдат оферирани за следващи свободни работни позиции. Не всяка фирма, обаче може да си позволи да поддържа голям отдел по набор на кадри и поради тази причина, много от тях предпочитат да използват услугите на фирми посредници. Това прехвърля „товара” по сортиране на случайно попаднали кандидати. Спестява време и усилия по организиране на срещи с бъдещите кандидати.

При евентуално започване на работа в международна – европейска компания, следва да се има предвид, че служителите биха могли да използват правата си във всички страни от ЕС.

В този ред на мисли едно от правата е правото на достъп до кредитиране. От скоро в нашата страна се говори за интерес към кредитиране на българи работещи в чужбина. Това е една малко проучвана линия, която има съответно и голям потенциал. От една страна често чуждестранните фирми предлагат по-солидни възнаграждения на служителите си. Съответно хора с висок доход имат възможност да получат по-голяма сума при кредитиране. В големите компании възможностите за развитие на амбициозните служители са реални и това е обвързано с нарастване на възнагражденията им, което ги прави надеждни и смели кредитоискатели.

В рамките на общите европейски правила и закони за българските банки няма особено значение къде биха били похарчени евентуалните получени от кредит суми, стига кредитоискателите да бъдат изрядни и регулярни в своите плащания.
Събирането на нужната документация при оформянето на кредита не би следвало да предизвика големи затруднения. След реализиране на няколко такива проекта ще се създаде добра практика и изградена стратегия на действие. Както вече се спомена трудовите договори имат еднаква стойност на територията на целия ЕС. Неудобство биха създали единствено нужните легализирани преводи на всички документи.

Безспорни са преимуществата, които предоставят общо приетите европейски закони и конвенции. Нужно е единствено малко реална практика в прилагането им, за да могат служители и управители на фирми да свикнат да им се доверяват и да ги използват по-често.

Виж още:

Кредитни продукти

Кредит за ремонт на жилище, смяна на дограма, изолация и газификация

Кредит за ремонт на жилище, смяна на дограма, изолация и газификация

Кредит за всеки дом – според вкуса и предпочитанията

Всички, в определени етапи от живота си се нуждаят от вземането на кредит, за да успеят да попълнят някоя дупка в семейния бюджет или да ремонтират нещо старо и вече износено. По-долу ще се спрем на няколко от най-често използваните начини за изразходване на средства чрез кредит за ремонт.

Кредит за дограма
Бърз кредит за смяна на дограма

Кредит за изолация

Кредитът за изолация се отпуска много често при ремонтиране на амортизирани помещения или при изграждане и реконструкция на нови такива. В България цената за изолация от стиропор със средно качество с дебелина от 5 см е на цена около 25 лв/м2. За определяне на точната цена си важи правилото след избора на конкретна фирма, тя да огледа на място обекта за изолация и да представи своята оферта. Клиентите масово се доверяват на най-опитните в бранша, които работят в синхрон с новите технологии и съблюдават баланса между добро качество и приемлива цена.

Кредит за дограма

Кредитите за дограма варират в ценовия диапазон между 400 и 800 лв. за ниско емисийните стъклопакети с газ аргон. На пазара се отличават ВАЛДА – фабрика за дограма и щори; ТРИПЛАСТ; Саламандър-Койчеви – алуминиева и PVC дограма и други. Фирми и варианти за избор много. Ползите и предимствата от поставянето или смяна на старата дограма с нова са множество и от най-различен вид и естество. Тук цената не може да се определи като водеща, нито като единствен критерии за покупка. Вярно, че предварително трябва да има граници на сумата за тази покупка, но това не е най-важното. Все пак кредита е изтеглен с основната цел да подобри качеството на живот на определено домакинство или да осигури по-добри условия за създаване на семеен уют топлина.

Кредит енергийна ефективност

Кридитът за енергийна ефективност е нововъведение за България и се явява като вид мода последните няколко години. Парите, които се отпускат от различни финансови институции за енергийна ефективност кредитират индивидуални потребители. Тези институции залагат на поощряване на своите клиенти и използват кредитния трик да предоставят безвъзмездно до 20 % от отпуснатата сума при изпълнение веднага, още със самото сключване. Процента на безвъзмездна финансова помощ се определя в зависимост от конкретния проект за кредит. По действащата схема, за едно домакинството се отпускат кредити до 850 EUR /около 1660 лв./. Финансовият ресурс се осигурява от Международен фонд Козлодуй, със средства на Европейския съюз и Швейцария. Страната ни работи с различни кредитни институции и банки, които се явяват като партньори по тази програма.

Кредит за газифициране

Не малко хора предпочитат за своето домакинство да изтеглят кредит за газифициране. Предимството на този вид гориво е безспорен, като чистотата и комфорта, следствие на газификацията са водещи. Цените за българския пазар варират според индивидуалните особености на конкретното жилище – дължината на тръбите, вида на газовите уреди и други подобни. Разходите за едно тристайно жилище са между 2500 и 5000 лв., като зависят от това дали ще се изгражда допълнителна водна отоплителна инсталация. Прави впечатление разнообразието от фирмите на българския пазар, които предлагат монтаж и инсталации на всичко необходимо за газифициране – „Газтек Инженеринг” ЕООД, „Газмонтаж Инженеринг” ЕООД, „Неотерм” ООД, „Клималукс” ЕООД, Ей Пи „Инженеринг” ЕООД, „Кли Вен То” ЕООД, „Газкомфорт” ЕАД, „Роберт Бош” ЕООД и много други.

Виж още:

Кредит енергийна ефективност

Кредит енергийна ефективност

Всичко за кредит енергийна ефективност

През 2000 година е създаден Международен фонд Козлодуй, в който страните членки на ЕС, както и Швейцария, безвъзмездно отпускат средства за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия. Самото кредитно споразумение за енергийна ефективност се нарича накратко REECL.
Парите отпускани от фонд Козлодуй, управляван от ЕБВР, се усвояват от няколко банки в страната. Те на свой ред се заемат с кредитирането на индивидуални домакинства от цялата страна. Максималният размер помощ, който може да бъде получен от едно домакинство възлиза на 850 евро или 1662 лева.
За да бъде реализиран проектът по-бързо има и стимулираща схема. Според нея до 20% от кредит енергийна ефективност, могат да бъдат отпуснати на кредитополучателя безвъзмездно. Всичко това при коректно изпълнение на поетите като ангажименти подобрения.Енергийна ефективност

Енергоспестяващите мероприятия, за които можете да кандидатствате са:
Поставяне на енергоспестяващи прозорци, котли на биомаса, печки и отоплителни уреди, термопомпени системи за охлаждане и нагряване, слънчеви колектори, изолации на покриви и на стени и монтиране на газови котли.
Условията за кандидатстване са различни в зависимост от обекта. Допустимите кандидати са жители на многофамилни кооперации или на двуфамилна къща. При кандидатстване по програмата на кооперация, минималното изискване е поне 3 апартамента да кандидатстват заедно за кредитиране по програма Кредит енергийна ефективност.

Стъпките за кандидатстване и успешно реализиране на проекта в детайли са следните:

  1. В началото трябва да посетите сайта на REECL, за да изберете фирма одобрена за извършването на доставка и монтаж на енергоспестяващите уреди.
  2. Отново от интернет страницата на организацията трябва да изтеглите формуляр за изготвянето на пълна оферта. С този формуляр можете да получите оферта по e-mail, след предоставяне на необходимата информация или да посетите офис на избраната фирма.
  3. След като разполагате вече с оферта от фирмата изпълнител, е необходимо да посетите клон на банка партньор. Там заявявате, че искате да кандидатствате за Кредит енергийна ефективност и прилагате формуляра с пълната оферта. В различните банки начина на финансиране е различен, като самият кредит е обособен като потребителски.
  4. Следващата стъпка към финансирането е изтегляне на формуляр за безвъзмездна помощ отново от сайта на организацията. Това се прави, след доставка и/или монтиране на избраните уреди. Този формуляр трябва да бъде предаден в клон на финансиращата банка. Освен него трябва да предадете и протокол, който доказва извършените ремонтни дейности, както и фактура. Протокола също може да бъде изтеглен от сайта на REECL . Във фактурата трябва да има адрес и име на доставчик или монтажист, а също и дата.
  5. Следва посещение от комисия, за да се установи дали всичко е направено по съответните стандарти и изисквания. Посещението се случва до 3 месеца след монтажа. След посещението, членовете на комисията имат задачата да информират банката отпускаща кредита, за извършените дейности. След това се превежда сумата приспадаща се от главницата. До посещението на комисията вие заплащате на банката вноски по кредита без от него да е приспадната сумата от помощта.
  6. Когато превода от организацията бъде направен, следва преподписване на погасителен план, като в него финансовата помощ ще бъде отразена.

Идеята на този вид кредити е мерките за енергийна ефективност да станат достъпни, по-бързо и за повече домакинства от цялата страна. Финансови институции – партньори по тази програма са ОББ, Банка Пиреос Райфайзен Банк, Банка ДСК, СИБАНК и ПроКредитБанк. Това, което трябва да имате предвид, обаче е, че някои от тези институции вече са изчерпали бюджета си и е необходимо да направите предварителна справка.

Виж още:

 

Защо не бива да взимате кредити от лихвари и частни лица

Защо не бива да взимате кредити от лихвари и частни лица

От какво трябва да се пазите, когато взимате пари на заем:

В условията на криза, когато банките са затегнали условията за потребителските кредити и получаване на пари в брой, хората не престанаха да търсят финансови средства в заем. Във вестниците и по улиците започват да се появяват обяви, като „бърз кредит, светкавичен кредит, заем само за 1 час” и др. „Никакво доказване на доходите“, „пари за закупуване на апартамент, на автомобил. Нито една финансова институция няма да ви даде такъв кредит, „и т.н. В същото време частните кредитори, за разлика от банките, обещават на клиентите си нереалистично благоприятни кредитни условия. В къде може да е уловката за кредитополучателите.

Не се доверявайте на частни лица, лихвари и заложни къщи

Частните кредитори са уверени, че са готови да отпуснат заеми на кредитополучателите в рамките на 3-7 дни от 5-25 000 лева за период от 25 години.

Важно! Проучете дали наистина частния кредитор е лицензиран и ще ви гарантира сигурност!

Най-добрият избор: Кредити от банкови и небанкови институции

  • Небанкови институции

За получаване на заем от тях се изисква минимален набор от документи: лична карта и постоянен адрес по местоживеене. Не е нужно да се предоставя справка за доходите и допълнителни източници на платежоспособност. Възрастта на клиента и неговите възможни дългове, също не са пречка за отпускане на пари.

  • Банкови институции

За сравнение, условията за получаване пари от банка са следните: там се иска гаранция, така нареченият залог, като се издава само за срещу недвижим имот с 18-20% годишна лихва, а еднократната такса за усвояване на кредита е 1.5-2%. Максималният размер на кредита се преценява – 50% от стойността на обезпечението. В същото време заемополучателят трябва да представи лична карта, справка за доходите, собственост на жилище и др.

Вижте още по темата тук!

Винаги бъдете на щрек!

Частните търговци също обещават да дадат заем, например до 50 000 лева за 7 години на 3% годишна лихва, но дали е това което наистина ви обявяват в договора?. Схемата, за да получите кредит от частни кредитори, както следва, е: кредитополучател, който има лична карта, постоянен адрес и след проверка на личните данни, се решава дали ще му отпуснат кредит

(Например: частно лице купува един имот, но ако вие не успявате да погасявате вноските си в срок, то той става собственик на имота, затова не се доверявайте на такива лица!).

Онлайн кредити от Кредиторио

Виж още: