Бързи кредити с лошо цкр.

Все по-важно за всеки гражданин се оказва добрата кредитна история, която свидетелства, че той е лоялен при използването на кредити от банкови и небанкови финансови организации. Днес ще ви разясним до колко е важна добрата кредитна история при отпускането на бърз онлайн кредит и какво да направите, за да избегнете нуждата да от кредит с лошо цкр.

Кредитната ви история се пази в националния кредитен регистър, който се обслужваа от БНБ и има за цел да води статистика за изрядността на плащанията по кредити на физическите лица. Ако сте надежден платец, който редовно внася своите погасителни вноски по вашия кредит, то това е един добър начин да си осигурите отлично кредитно досие.

Освен настоящото ви състояние и покриваните от вас заеми в него се съхранява и информация за ваши предишни задължения.

Така компаниите могат да придобият по-ясна представа, за това дали сте с потенциал да бъдете добър техен клиент или проблемен такъв. Именно чрез справка в регистъра една кредитна компания преценя дали да ви отпусне така нужните на вас и вашето семейство пари на заем.

Имайте предвид, че веднъж след като сте развалили добрата си кредитна история, то нейното поправяне не е лесна работа. Все пак най-добрия вариант е просто да се стараете да плащате в срок вашите задължения, като така посредством превантивни мерки ще си осигурите отлично кредитно досие.

Ако възнамерявате да кандидатствате за по-крупен заем, то справката в Националния кредитен регистър е нещо задължително. Нашата препоръка е да не се впускате в кандидатури за кредити преди да подобрите състоянието на досието си. Все пак това е съвет, който цели да повиши вашата успеваемост при кандидатстване за заем пред различни кредитни институции или банки.

Преди да поискате пари на заем, оформени като бърз кредит от банка или небанкова финансова институция (лицензирана от БНБ за подобен тип дейност), то винаги планирайте погасяването на своя дълг. Не оставяйте нищо на случайността, като план Б за подобни случаи не е никак излишен и ще ви осигури едно по-спокойно и приятно бъдеще.

Искате бърз кредит, но не ви дават? Какво е за да вземете кредит с лошо цкр

Едно от основните изисквания за предоставянето на повечето кредити е кредитоискателят да е с добра кредитна история в Централния кредитен регистър. Това означава да не дължи просрочени вноски по погасяването на други кредити към банкови и небанкови институции.

Това означава ли, че кредитоискателите с лоша кредитна история няма да имат достъп до кредит?

Отговорът е НЕ, тези хора също имат възможност да получат кредит. При всички случаи обаче шансовете това да стане от банка са доста малки. Дори и банката да реши да отпусне такъв кредит, то тя ще се презастрахова с по-висока лихва или допълнителни такси. В някои случаи по този начин условията по кредита стават непосилни за кредитополучателя.

Затова все по-често хората, които искат кредит с лошо цкр избират фирми за бързи кредити като: ( Фератум, Вивус, Credissimo, СмайлКредит, Минизаем ), където процедурата е много по-улеснена и бърза и съответно и условията са по-добри в този случай.

Тези фирми предоставят кредити до определена сума, без да се изисква кредитоискателят да доказва доход, да има трудов договор или да осигурява някакъв тип гаранция или поръчител.

Това е основната причина все повече кредитоискатели да се обръщат към такива фирми, когато се налага да решат спешно финансовите си проблеми. Трябва да предвидите и, че при тези облекчени условия за бързите кредити се кандидатства за по-малки заеми, отколкото бихте могли да вземете от банка или друга институция, предоставяща кредити, при доказване на доходи и предоставяне на други документи, доказващи платежоспособността и надеждността ви като кредитополучател. Също така и срокът на погасяване на кредитите, предоставяни от фирмите за бързи кредити, е по-кратък.

Онлайн кредитирането

Често заемите, предоставяни от фирмите за бързи кредити, са известни като бързи кредитни онлайн, тъй като за тях може да кандидатствате изцяло онлайн и съответно по този начин да попълните заявката си за кредит през сайта на избраната от вас компания. По правило лихвите на бързите кредити, са по-високи от лихвите на обикновените банкови заеми. В случаите, когато става дума за кредит с лошо цкр, може да се случи и обратното заради увеличената лихва от страна на банката, която по този начин си покрива риска.

Консултации

Освен фирма за бързи кредити, хората желаещи кредит с лошо цкр могат да поискат съвет от кредитен консултант, който работи с много банкови и други кредитни институции. Консултантът ще ви предложи опции съгласно вашата ситуация, а също и може да ви насочи как да подобрите кредитната си история. Избирайки кредитен консултант, вие ще трябва да отделите и съответен процент за неговата комисиона. И за кредитния консултант можете да подадете заявката си онлайн , да направите посещение на място в най-близкия офис или по телефона.

Имайте предвид обаче, че какъвто и вариант за кредит да изберете,

трябва да направите внимателна преценка и да погасите навреме дължимите вноски, защото всяко ненавременно издължаване се отразява в Централния кредитен регистър.

Така можете да влошите още повече и без това лошото си кредитно досие и да стигнете до невъзможност да получите кредит в бъдеще.

Вземи до 30 000лв., гарантирани с колата ти »