Автор: Ivan Kostov

За какво най-често хората теглят бързи кредити

За какво теглят кредити българите? В последните две десетилетия все по-активно се говори за кредити и огромната полза от тях. В миналото като част от комунистическата доктрина темата за отпускането на кредити от банкови и небанкови институции е била истинско табу. Може би следва да се спомене, че не са съществували реално банкови институции, а само БНБ. Дори е нямало реално разработен кредитен пазар. С навлизането на демокрацията и западните влияния върху целия обществен, социален, културен и икономически живот идва и разработването на този огромен пазарен дял. Бързите кредити, добиват популярност и получават заслужено внимание едва през последните 5-7...

Read More

Какво трябва да знаете за потребителските кредити

Потребителски кредити – какво трябва да знаете за тях Това са най-често отпусканите и популярни заеми у нас. Те могат да бъдат заявени както пред банкови, така и пред небанкови кредитни компании. Предимството на тези заеми е в по-краткия им срок на връщане и по-облекчените условия в сравнение с ипотечните заеми. Заради това съответно тези кредити се водят по-рискови за кредитните организации и лихвеният процент при тях е по-висок. Най-бърза е процедурата за отпускане на подобни кредити от небанковите кредитни компании. Решението за одобрение идва в рамките на един работен ден и парите могат да бъдат преведени в банковата...

Read More

За българи работещи в чужбина

Преимущества на общите европейски закони и конвенции През второто десетилетие на двадесет и първи век все по-характерна става мултинационалността на фирмите и съответно на работещите в тях хора. За в бъдеще страните членки на Европейският съюз все повече ще регистрират фирми в една държава, а ще упражняват дейността си на територията на целия съюз и неговите партньори. Това налага и голяма мобилност на хората, които работят в тези компании. Често „HR” отделите на големите фирми търсят своите бъдещи служители и в чужди страни. Като им предлагат легални трудови договори и права. Висшите учебни заведения са забелязали тази тенденция и...

Read More

За ремонт на жилище, смяна на дограма, изолация и газификация

Кредит за всеки дом – според вкуса и предпочитанията Всички, в определени етапи от живота си се нуждаят от вземането на кредит, за да успеят да попълнят някоя дупка в семейния бюджет или да ремонтират нещо старо и вече износено. По-долу ще се спрем на няколко от най-често използваните начини за изразходване на средства чрез кредит за ремонт. Кредит за изолация Кредитът за изолация се отпуска много често при ремонтиране на амортизирани помещения или при изграждане и реконструкция на нови такива. В България цената за изолация от стиропор със средно качество с дебелина от 5 см е на цена...

Read More

За енергийна ефективност и възобновяема енергия

Всичко за кредит енергийна ефективност През 2000 година е създаден Международен фонд Козлодуй, в който страните членки на ЕС, както и Швейцария, безвъзмездно отпускат средства за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия. Самото кредитно споразумение за енергийна ефективност се нарича накратко REECL. Парите отпускани от фонд Козлодуй, управляван от ЕБВР, се усвояват от няколко банки в страната. Те на свой ред се заемат с кредитирането на индивидуални домакинства от цялата страна. Максималният размер помощ, който може да бъде получен от едно домакинство възлиза на 850 евро или 1662 лева. За да бъде реализиран проектът по-бързо има...

Read More