Преимущества на общите европейски закони и конвенции

През второто десетилетие на двадесет и първи век все по-характерна става мултинационалността на фирмите и съответно на работещите в тях хора. За в бъдеще страните членки на Европейският съюз все повече ще регистрират фирми в една държава, а ще упражняват дейността си на територията на целия съюз и неговите партньори. Това налага и голяма мобилност на хората, които работят в тези компании. Често „HR” отделите на големите фирми търсят своите бъдещи служители и в чужди страни. Като им предлагат легални трудови договори и права.
Висшите учебни заведения са забелязали тази тенденция и залагат на програми съобразени с нея. Широко мащабно изучаване на чужди езици, програми по обмен на студенти, дисциплини и учебни схеми приложими за територията на цяла Европа.

България като част от Европейския съюз също се възползва от новите предимства. Добре образовани и амбициозни специалисти да намерят желаната реализация и подобаващо заплащане в чужди фирми.

Кандидатстването често става или с фирми посредници или директно чрез подаване на автобиографии в онлайн платформи.

Вторият вариант скъсява дистанцията и намалява времето при избор на кадри. Също така позволява да се създаде база данни от евентуални кандидати, които биха могли да бъдат оферирани за следващи свободни работни позиции. Не всяка фирма, обаче може да си позволи да поддържа голям отдел по набор на кадри и поради тази причина, много от тях предпочитат да използват услугите на фирми посредници. Това прехвърля „товара” по сортиране на случайно попаднали кандидати. Спестява време и усилия по организиране на срещи с бъдещите кандидати.

При евентуално започване на работа в международна – европейска компания, следва да се има предвид, че служителите биха могли да използват правата си във всички страни от ЕС.

В този ред на мисли едно от правата е правото на достъп до кредитиране. От скоро в нашата страна се говори за интерес към кредитиране на българи работещи в чужбина. Това е една малко проучвана линия, която има съответно и голям потенциал. От една страна често чуждестранните фирми предлагат по-солидни възнаграждения на служителите си. Съответно хора с висок доход имат възможност да получат по-голяма сума при кредитиране. В големите компании възможностите за развитие на амбициозните служители са реални и това е обвързано с нарастване на възнагражденията им, което ги прави надеждни и смели кредитоискатели.

В рамките на общите европейски правила и закони за българските банки няма особено значение къде биха били похарчени евентуалните получени от кредит суми, стига кредитоискателите да бъдат изрядни и регулярни в своите плащания.
Събирането на нужната документация при оформянето на кредита не би следвало да предизвика големи затруднения. След реализиране на няколко такива проекта ще се създаде добра практика и изградена стратегия на действие. Както вече се спомена трудовите договори имат еднаква стойност на територията на целия ЕС. Неудобство биха създали единствено нужните легализирани преводи на всички документи.

Безспорни са преимуществата, които предоставят общо приетите европейски закони и конвенции. Нужно е единствено малко реална практика в прилагането им, за да могат служители и управители на фирми да свикнат да им се доверяват и да ги използват по-често.