Потребителски кредити – какво трябва да знаете за тях

Това са най-често отпусканите и популярни заеми у нас. Те могат да бъдат заявени както пред банкови, така и пред небанкови кредитни компании.
Предимството на тези заеми е в по-краткия им срок на връщане и по-облекчените условия в сравнение с ипотечните заеми. Заради това съответно тези кредити се водят по-рискови за кредитните организации и лихвеният процент при тях е по-висок.

Най-бърза е процедурата за отпускане на подобни кредити от небанковите кредитни компании. Решението за одобрение идва в рамките на един работен ден и парите могат да бъдат преведени в банковата ви сметка или по друг избран от вас начин също толкова експедитивно.

В сравнение с банките лихвата е малко по-висока заради улеснената процедура и много по-малкото документи, които се изискват от вас.

Може да кандидатствате изцяло онлайн или да посетите близък до вас офис на фирмата за бързи кредити. Можете да изберете кредит до заплата, чиито минимум е 50 лв.

Финансовите институции често предлагат различни условия за потребителски кредити при превод на работна заплата например или при споразумение, сключено от работодателя със съответното банково учреждение. Облекчени процедури и по-изгодни условия по правило се предоставят на работещите в държавни компании и организации.

За да ви предоставят кредит от банка, в общия случай трябва да сте на трудов договор от поне 3 месеца или да сте пенсионер.

Съответно трябва да можете да докажете доходите си, за което се изискват редица документи. В зависимост от това какъв е размерът на искания потребителски кредит честа практика на банките е да изискват и сключване на задължителна застраховка живот заедно с кредита. Също така за по-големи суми изискването е да осигурите поръчител или да предоставите залог. Някои банки имат и такса за разглеждане на документите по кредита, която най-често е около 1% от размера на искания кредит. Различните банкови институции предлагат и възможността да издължите заема си при фиксирана или плаваща лихва, като вие ще трябва да решите кое е по-изгодно за вас. Други изисквания за отпускането на кредита могат да бъдат наличието на разплащателна сметка по заема, кредитна карта или друга услуга на банката. Осведомете се за тези допълнителни изисквания, преди да подпишете договора си.

Банкови кредити – кредитни калкулатори:

  • В сайта moitepari.bg има кредитен калкулатор с, помощта на който можете да видите каква ще е крайната сума на кредита Ви в зависимост от лихвеният процент на кредитната институция: http://www.moitepari.bg/Kalkulatori/Krediten_Kalkulator.aspx
  • Кредитен калкулатор на Societe Generale Експресбанк – >> линк
  • Кредитен калкулатор на Централна Кооперативна Банка (ЦКБ) – >> линк
  • Кредитен калкулатор на Обединена Българска Банка  (ОББ)- >> линк
  • Кредитен калкулатор на Първа Инвестиционна Банка (Fibank) – >> линк
  • Кредитен калкулатор на Пощенска Банка (Post Bank)- >> линк

Преди да кандидатствате и усвоите своите потребителски кредити, е препоръчително да се информирате за следното:

  • кога и как кредитната компания може да променя лихвения процент;
  • какви ще е размера на разходите по обслужване на заема, които ще трябва да платите;
  • можете ли да изплатите кредита предсрочно и как става това.

Можете да обмислите и възможността да обедините на потребителските си кредити чрез рефинансиране.

Закон за потребителския кредит

(Приет от XLI Народно събрание на 18 февруари 2010 г.,
обнародван в „Държавен вестник“, бр. 18 от 5 март 2010 г., в сила от
12 май 2010 г.; изм., ДВ, бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 91 от
2012 г.; изм., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 35 и 61 от 2014 г.;
изм., ДВ, бр. 14 и 57 от 2015 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 2016 г.)