Стандартният европейски формуляр е защита при теглене на кредит

Въпреки че беше въведен още през 2010 г. Стандартният европейски формуляр още звучи като някакъв сложен и ненужен документ. На практика обаче това е една от мерките за защита на потребителите при теглене на кредит. На практика представлява преддоговорна информация, т.е. трябва да го получите и прочетете преди да сте подписали договора. Ако банката или компанията се опита да ви подведе да го получите след подписването, това е нарушение.

Банките и небанковите финансови институции са длъжни да го предоставят на всеки клиент преди самото теглене на кредита, иначе казано преди подписването на договора. Ако не ви бъде предоставен, имате право да го изискате и никакви основания за отказ не са валидни. Стандартният европейски формуляр съдържа много важна информация.

Какво съдържа Стандартният европейски формуляр

На първо място това е информацията за кредитора. Задължително е полетата с име на компанията, телефон, интернет адрес и пр. да бъдат попълнени. Това е допълнителна гаранция за надеждността на компанията.

Формулярът е в табличен вид и съдържа още информация за общия размер на кредита, условия за усвояване (получаване на парите), срок на договора, общата сума за заплащане заедно с главница, лихви и такси. Трябва да бъдат посочени и погасителните вноски. Отделно съдържа и информация за допълнителните такси, ако има такива – за разглеждане на документи, за застраховка, нотариални такси и други допълнителни разходи. И още: лихвата и условията за прилагане (ако е променлива), Годишния процент на разходите (ГПР), наказателни такси при просрочие, имате ли право на предсрочно погасяване или отказ от договора.

Удобство за потребителя

Събирането на Стандартни европейски формуляри от различни банки или компании за бързи кредити е най-лесният начин да сравните техните оферти. Причината е, че информацията е пълна и прегледна. Не разчитайте само на устни обяснения, които може да са объркващи и непълни.

Предварително трябва да посочите и търсената сума за кредит, за да може да ви бъде издаден такъв формуляр.

Най-добре е да пристъпите към подписване на договор за кредит чак след като сте се запознали със Стандартния европейски формуляр, за да сте подготвени за всички условия по него.