Онлайн бързите заеми понякога са единственото решение в тези случаи

Всеизвестен факт е, че по отношение на тегленето на банкови кредити пенсионерите, безработните, жените по майчинство, а често и хората без трудови доходи, са в неизгодна позиция. След навлизането на онлайн заемите обаче, тази ситуация е променена.

Причината банките да отпускат не отпускат кредити на тези лица е, че те съхраняват и пари под формата на депозити. Това ги задължава да ограничават рисковете и за всеки отпуснат кредит да има някаква форма на гаранция. Заплатата по трудов договор може да служи за такава, тъй като при неизпълнение на ангажиментите по погасяване, тя може да бъде запорирана. Вариант може да е и да имате влог в същата банка. Някои изискват преводът на заплатата ви да става по сметка при тях. Не са редки случаите и когато трябва да намерите поръчител за кредита. Обезщетенията за майчинство и безработица обаче не могат да бъдат запорирани при необходимост. С пенсиите често проблемът е в ниския им размер.

При онлайн заемите подобни изисквания не са задължителни, тъй като те не се отпускат от банкови институции и нямат депозитна част. Затова компаниите за онлайн кредити могат да си позволят по-висок риск.

Онлайн бързи заеми за майки

Жени по майчинство могат да получат онлайн бърз заем, ако компанията прецени, че нейните доходи или общите доходи на домакинството са напълно достатъчни, за да може безпроблемно да бъдат отделяни средства за вноски. В същото време именно майките често имат нужда от допълнителни средства, свързани с отглеждането на детето или за финансово подпомагане на семейството. Заедно с това е възможно, макар и по майчинство, жената да получава и други доходи от нетрудови възнаграждения, наеми и пр.

Онлайн бързи заеми за безработни

Трудният момент в живота, когато човек по някаква причина остане без работа, е точно това време, когато има нужда от финансова помощ. Хората, които не работят на трудов договор също може да получават доходи – обезщетение за безработица, работа на свободна практика и хонорари, наеми и др. Това прави възможно и кандидатстването за онлайн бърз заем.

Онлайн бързи заеми за пенсионери

Като социално уязвима група пенсионерите също често имат нужда от пари. Дали за да подпомогнат живота си, дали с цел плащане на сметки, покупки, разходи за здраве. Понякога хората в пенсионна възраст също продължават да работят, макар и не винаги на трудов договор. Онлайн бързите заеми винаги са удобен инструмент за облекчаване и подпомагане живота на възрастните хора.

Кандидатстването на онлайн бърз заем става както във всеки друг случай и няма специални условия. Може да бъде подадено заявление онлайн, през чат, по телефона. Одобрението също е въпрос на минути.