По въпросите за парите винаги е добре да може да разчиташ на себе си

За да се научиш да управляваш парите си може да ти се наложи да приложиш хитрости. Налагат се, за да промениш навиците и отношението си към парите досега – задачи, които съвсем не са толкова лесни.

А навиците, включително по отношение на финансите, са се оформяли през целия ти живот. Някои анализатори го наричат „лична парична история“: Как родителите ти са се отнасяли към финансите, каква роля имат парите в живота ти, как мислиш за тях и т.н. Не може да промениш самата история, но ако я разбираш добре, може да предприемеш правилните стъпки и да не повтаряш предишни (включително и чужди) грешки.

За да се откачиш от „историята“ си, може да си зададеш следните въпроси:

–           Какво съм научил за парите от родителите си?

–           Тези убеждения съответстват ли на настоящите ми ценности?

–           Какво бих направил по различен начин, ако мога да променя историята?

–           Кой или какво би ми било в подкрепа за придобиването на нови финансови навици?

Промяната е много по-лесна, когато разбираш проблема и вникнеш в същината му. А това става като си задаваш въпроси и анализираш.

Ето и пример: Ако родителите ти не са обсъждали с теб парите, може да си израснал в среда, където те винаги да са били достатъчно и като малък да не си си задавал въпроса откъде идват. Самата тема не е изглеждала трудна и когато един ден се сблъскваш с реалността, очакваш тя да е също толкова лесна. Само че тя рядко е и това може да доведе до разочарование и изпадане в леност и паразитизъм.

Обратното: Ако парите вина ги са били мъчна тема, която е водела до ограничения в детството ти, а репликите са се въртели около това колко е трудно изкарването им и как никога не стигат, може да се превърнеш в потиснат млад човек, който няма достатъчно вяра, че може да постигне нещо.

Какво може да направиш?

Започни да пишеш нова история. Задай си въпросите:

  • Какво трябва да променя в мисленето си, за да се чувствам комфортно по темата за парите?
  • Откъде да започна и какви ще бъдат стъпките ми?
  • Какво искам да покажа и науча децата си?

Поправянето на грешки в програмите от миналото е трудна задача, при това не бърза. Трябва търпение и постоянство. Все пак става дума за разчистване на натрупвани с десетилетия убеждения.