Различните кредити са подходящи и за различни случаи и нужди

Кредитните продукти са толкова много и разнообразни, че понякога човек трудно може да се ориентира за най-подходящия за него кредит. А това е полезно и важно, за да може и да изберете най-подходящия за конкретния случай. Често наложените им от банките и компании наименования са по-скоро с маркетингова цел, отколкото да могат да ви ориентират. Затова тук ще се спрем най-общо на по-популярните продукти.

На първо време е добре да знаете, че по същество кредитите се делят на обезпечени и необезпечени. Обезпечени са всички тези, при които има залог – ипотечен кредит (залогът е недвижимият имот), лизингите (залогът е стоката, която купувате на изплащане) и пр. Няма да се спираме на тях, както и на фирмените заеми.

Стандартен (потребителски) кредит

Стандартният потребителски кредит е достатъчно разпространен, за да няма толкова въпроси по него. Банката или компанията ви отпуска конкретна сума за определен период от време, за който получавате и план за изплащане и съответните погасителни вноски.

Тук влизат и известните като „бързи кредити“ заеми, отпускани от небанкови кредитни институции. От няколко години при тях съществуват и т.нар. кредити до заплата, при които теглите малка сума и я връщате в рамките на две седмици до месец.

Овърдрафт кредит

Това е кредитен лимит към разплащателната ви сметка. С други думи, след като изчерпите парите си например в сметката, по която получавате заплатата си, може да продължите да плащате под формата на кредит. Може да се възползвате от възможността, а може да „си стои“ за всеки случай. Лихви няма, до момента, в който посегнете към овърдрафт кредита. Тогава върху използваната сума започва да се начислява лихва. Обикновено тя е по-висока от лихвите по потребителските заеми  и по-ниска от тази на кредитните карти.

Револвиращ кредит

Този продукт е удобен, ако периодично имате нужда от пари. Представлява кредит, който при изпълняването на условията за усвояване и погасяване на определен период се револвира (възобновява) и после отново можете да използвате сумата. Обикновено револвиращият срок е месец, т.е. за този период трябва да погасите лихвите и главницата, за да може сумата да се възобнови.

Диспозиционен кредит/кредитна карта

В повечето случаи двете се припокриват, като може да го срещнете и като кредит на разположение. Кредитните карти са удобни при пазаруване, онлайн пазаруване и пътуване в чужбина. Често има и бонусни системи при плащане с кредитна карта. В същото време това са едни от кредите с най-високи лихви и такси.

Вземи до 20 000лв., гарантирани с колата ти »