Кои кредитни институции изискват трудов договор за кредит и при кои не е задължително условие

В кои случаи ще ви поискат трудов договор, за да ви бъде отпуснат кредит, е въпрос, чийто отговор зависи от много фактори. Ако сте харесали конкретен продукт в конкретна институция, най-бързият начин е да попитате или да проверите, дали не го пише в условията им. Иначе ситуацията е горе долу следната:

Най-често трудов договор ще изискват от вас при теглене на кредит от банка. Такова условие банките имат за почти всички свои продукти. Съпътстващи изисквания могат да бъдат:

  • Трудовият договор да бъде безсрочен, тоест да не сте отскоро във фирмата и да не сте на 6-месечен изпитателен срок.
  • Осигуровките ви да са плащани за последната половин година, съответно стажът ви да не е прекъсван.
  • Да не сте в продължителен болничен по болест или майчинство.

Още изисквания за трудов договор за кредит

Освен това ще бъде взет предвид официалния ви (осигурителен) трудов доход. Това означава, че ако част от доходите ви са изплащани от работодателя като хонорар, по граждански договор или друг начин, те не влизат в сметките. Ако ви осигуряват на минимална заплата, това ще бъде взето предвид, дори и реално да получавате повече пари.

В някои случаи банката може да обърне внимание и на разполагаемия доход на член от семейството. Вземат се предвид броя на членовете на домакинството, приходите, разходи по други кредити и пр.

Отстъпки от тези изисквания са възможни в някои случаи, когато заплатата ви се превежда по сметка в същата банка.

Каква алтернатива имам на кредит с трудов договор

Компаниите за бързи кредити обикновено не изискват наличието на доход от трудови правоотношения, но имайте предвид, че това винаги е предимство. Ако получавате доходи от други източници – хонорари, граждански договор, дивиденти, наем, те биха били достатъчни, за да докажете пред компанията, че сте в състояние да си плащате кредита. В определени случаи дори и обезщетенията при майчинство или безработица важат, както и доход от пенсия.

На практика единствените задължителни документи и обстоятелства, нужни за получаването на бърз кредит, са наличие на лична карта и навършено пълнолетие. Всичко останало зависи от специфичната ви ситуация и размера на сумата, за която кандидатствате. При струпване на много лоши обстоятелства като липса на доход, много лоша кредитна история в ЦКР и прочее, разбира се е възможно кредит да ви бъде отказан. Сами по себе си и разгледани по отделно обаче наличието на някой от тези факти не означава отказ сам по себе си.

Запомнете: За отпускане на бърз кредит наличието на трудов договор не е задължително и необходимо. Така най-бързо и лесно може да вземете потребителски кредит без договор за заплата.