От какво трябва да се пазите, когато взимате пари на заем:

В условията на криза, когато банките са затегнали условията за потребителските кредити и получаване на пари в брой, хората не престанаха да търсят финансови средства в заем. Във вестниците и по улиците започват да се появяват обяви, като „бърз кредит, светкавичен кредит, заем само за 1 час” и др. „Никакво доказване на доходите“, „пари за закупуване на апартамент, на автомобил. Нито една финансова институция няма да ви даде такъв кредит, „и т.н. В същото време частните кредитори, за разлика от банките, обещават на клиентите си нереалистично благоприятни кредитни условия. В къде може да е уловката за кредитополучателите.

Не се доверявайте на частни лица, лихвари и заложни къщи

Частните кредитори са уверени, че са готови да отпуснат заеми на кредитополучателите в рамките на 3-7 дни от 5-25 000 лева за период от 25 години.

Важно! Проучете дали наистина частния кредитор е лицензиран и ще ви гарантира сигурност!

Най-добрият избор: Кредити от банкови и небанкови институции

  • Небанкови институции

За получаване на заем от тях се изисква минимален набор от документи: лична карта и постоянен адрес по местоживеене. Не е нужно да се предоставя справка за доходите и допълнителни източници на платежоспособност. Възрастта на клиента и неговите възможни дългове, също не са пречка за отпускане на пари.

  • Банкови институции

За сравнение, условията за получаване пари от банка са следните: там се иска гаранция, така нареченият залог, като се издава само за срещу недвижим имот с 18-20% годишна лихва, а еднократната такса за усвояване на кредита е 1.5-2%. Максималният размер на кредита се преценява – 50% от стойността на обезпечението. В същото време заемополучателят трябва да представи лична карта, справка за доходите, собственост на жилище и др.

Винаги бъдете на щрек!

Частните търговци също обещават да дадат заем, например до 50 000 лева за 7 години на 3% годишна лихва, но дали е това което наистина ви обявяват в договора?. Схемата, за да получите кредит от частни кредитори, както следва, е: кредитополучател, който има лична карта, постоянен адрес и след проверка на личните данни, се решава дали ще му отпуснат кредит

(Например: частно лице купува един имот, но ако вие не успявате да погасявате вноските си в срок, то той става собственик на имота, затова не се доверявайте на такива лица!).

Вземи до 20 000лв., гарантирани с колата ти »