Кога трябва да докажа доход, за да ми отпуснат кредит?

Мога ли да взема кредит без доказване на доход? Този въпрос е нож с две остриета. Причината е, че повечето хора под доход разбират заплата на трудов договор. Такава не винаги е необходима, за да получите кредит. Другата страна е, че много от кредитните продукти се рекламират като „само с лична карта“, което също не е съвсем така. А казано в едно изречение:

Необходимо е да имате доходи, за да докажете, че може да плащате кредита си. Но в зависимост от случая, те могат да бъдат от различно естество.

Кредит със заплата по трудов договор

Това е задължително изискване за почти всички банкови продукти. Ако имате заплата по трудов договор, тя служи като вид гаранция и при неплащане и некоректно отношение или неспазване на договора за заем, банката може да поиска запорирането й. А ако заплатата ви се превежда и в същата банка, вероятността да ви отпуснат кредит нараства, както и лимитът на размера му.

Небанковите кредитни институции – фирмите за бързи кредити, в повечето случаи не изискват наличието на трудов договор. При всички положения обаче, ако сте на заплата, шансовете ви за кредит са по-големи и сте предпочитан клиент.

Други доходи

Много хора получават доходите си не като заплата, а под формата на хонорари, наем или рента, дивиденти и пр. Това не ги изключва от възможността да получат кредит без доказване на доход. Докато за банките наличието на заплата е важно, небанковите кредитни институции не се интересуват, дали имате трудов договор. Достатъчно е да може да докажете, че имате някакви доходи и ще може да изплатите заема си.

Също така за да вземете бърз кредит не е необходимо да имате поръчител или друга гаранция. В повечето случаи единственото необходимо е да сте пълнолетен и да имате валидна лична карта. Поради всички тези причини често взимането на бърз кредит без доказване на доход е много по-лесна процедура и отнема много по-малко време – често няколко минути.

Вземи до 20 000лв., гарантирани с колата ти »