Кредити за малки фирми и за бизнес

Малките и средните предприятия по дефиниция са гръбнакът на всяка една икономика. Именно тези фирми обаче страдат най-много при криза и след глобалната финансовата и икономическа криза много от тях фалираха. Затова е важно при финансови стресове за тези фирми те да имат достъп до финансов ресурс. Тъй като обикновено тези фирми не успяват да генерират големи печалби този финансов ресурс е възможно да се набави само чрез кредит.
Кредитирането на малките фирми чрез банка у нас обаче е все още доста трудно. Причината е, че банките имат редица изисквания, които е почти непосилно да бъдат изпълнени от малките фирми. Освен това банките често искат от фирмите обезпечение за кредита, което в много случаи е несъразмерно високо спрямо размера му. До банков кредит всъщност успяват да се доберат малки фирми, които имат по-висок годишен оборот. Иначе банките предлагат целеви кредити, като например по програми с Националния гаранционен фонд.

Видове кредити за фирми:

Предлагат се най-вече два вида кредити за такива предприятия:

  • оборотен
  • инвестиционен

При инвестиционните кредити обаче най-често се изисква и собствено участие с 20% от исканата инвестиция. Като цяло в последните години обаче голяма част от големите банки, опериращи на българския пазар, разработиха специални схеми и кредитни продукти за малките предприятия.

Евро фондове

Друг вариант за финансиране на малките фирми е по програми на европейските фондове. Не са много обаче съществуващите такива програми и повечето малки фирми не успяват да се възползват от тях. В някои случаи и тук изискванията към малките фирми също са доста високи, въпреки че иначе условията по такива кредити са доста по-изгодни от стандартните кредити – по-ниски лихви, липса на такси, по-малко или никакво обезпечение, а в някои случаи има и безвъзмездна помощ.
Голяма част от предоставяните към момента кредитни продукти за малките и средните фирми е за финансиране на иновации. Както показва статистиката обаче, в такава сфера работят само една малка част от българските малки и средни предприятия.
Надеждите са тепърва сегментът на кредитите за малки и средни фирми да се разработи, каквато е препоръката и усилията на Европейската комисия.

Вземи до 20 000лв., гарантирани с колата ти »