Най-важното е да знаете, че лице за контакт не е и няма нищо общо с поръчител

На първо място е важно да знаете, че лице за контакт и поръчител или гарант нямат нищо общо. Поръчителят по кредит е съдлъжник и при определени условия може да се наложи да поеме изплащането на заема, въпреки че самият той не е негов получател. От своя страна лицето за контакт е човек, с който от кредитната институция могат да се свържат, ако по някаква причина не откриват самия кредитополучател.

Дължи ли нещо лицето за контакт?

Не, лицето за контакт не дължи нищо, нито в бъдеще ще дължи. Кредитната институция не може да има никакви претенции към него за изплащане на вноски, суми или каквито и да било други ангажименти. Това е просто допълнителна гаранция, че при трудности със свързване с длъжника, лицето за контакт може да е този човек, който да предаде или пренасочи съобщенията на кредитната институция.

Какви са ангажиментите на лицето за контакт?

В случай, че кредитополучателят не може да бъде открит, кредитната институция ще се свърже с лицето за контакт с молба да предаде информация или да посочи актуални контакти на длъжника. Причините могат да бъдат различни: Промяна на телефонен номер, промяна на адрес, пътуване и пр., както и, разбира се, ако длъжникът се укрива. От съответната институция обаче не могат да изискват от лице за контакт то да представлява длъжника или да изплаща заема му.

Кого да избера за лице за контакт?

Най-добре е това да бъде човек, с когото сте в близък контакт. Може да е член на семейството, роднина, близък приятел, дори колега. На първо място обаче е редно да попитате избраният човек и да му обясните ситуацията. Най-често свързваме обажданията до лице за контакт, когато кредитополучателят има закъснели вноски или при нередности. Но това съвсем не е задължително – може да става въпрос просто за информация по кредита, преференциални условия или предложения, които от компанията искат да ви предложат. В този случай е добре да разчитате на човек, който веднага ще ви предаде за обаждането.