Кои са случаите, в които може да ви бъде отказан кредит и основните фактори това да се случи

Масовостта на кредитните продукти понякога оставя впечатление, че едва ли не всеки може да изтегли кредит. Това, разбира се, не е така, макар че не може да се даде еднозначен отговор на въпроса „Може ли да ми бъде отказан кредит?“

Различни фактори могат да повлияят на решението на банката или небанковата кредитна институция да откаже кредит на заявителя. Заедно с това някои от тях може да ви изключат от възможността за заем на едно място, но да имате шанс на друго.

Кредитната история

Кредитната ви история в Централния кредитен регистър е един от основните показатели, по който банките и компаниите за бързи кредити вземат решение, дали да отпуснат средства на кандидатстващия. Ако сте имали кредити, по които сте имали просрочия на вноски, попадате в рискова група. Колкото по-дълги и чести са били тези просрочия, толкова повече ви намаляват шансовете скоро да получите нов заем. Банките са особено стриктни в това отношение, докато кредитните компании понякога правят изключения. Ако обаче заемът ви е станал съдебно изискуем и сте били обект на съдебна или извънсъдебна процедура, то може да се каже, че практически ще ви бъде отказано навсякъде да получите нов заем.

Доходите

Тук практиките са различни, но в перфектния случай е добре да сте на трудов договор и да имате висок осигурителен доход. По-ниски доходи могат да ограничат възможността за размера на сумата, която може да ви бъде отпусната. Наличието на работна заплата е задължително изискване при банките, като се среща и практиката да се вземе предвид цялостния ви месечен доход, не само осигурителния (но може да ви поискат допълнителни гаранции като поръчител, превод на работна заплата и пр.) При небанковите кредитни институции наличието на трудова заплата в повечето случаи не е задължително. Въпреки това ще трябва да докажете, че получавате доходи от някакво естество, за да може да си покривате и вноските по кредита.

Пълнолетие и възраст

Някои институции имат ограничения за възраст (минимална или максимална) за някои от продуктите си. При всички положения обаче трябва да сте навършили пълнолетие, на лица под 18 години кредити не се предоставят. Трябва да имате и валидна лична карта, от която да предоставите данните си.