Ако сте проучвали или теглили бърз заем със сигурност сте се натъквали на вече широко разпространената практика за промоционален безлихвен кредит. И вероятно сте си задавали въпроса, това наистина ли означава и нула лева оскъпяване. Отговорът е „да“, освен ако не се натъкнете на специфичен некоректен случай, кредитите с 0% лихва и без оскъпяване наистина са такива. Това означава, че връщате същата сума, която сте взели като бърз заем, ако го направите в определения период и условия.

Как да се възползвате от безлихвен кредит?

Най-често това са т.нар. кредити до заплата, които са с период на еднократно изплащане в рамките на 15 – 30 дни. Ако спазите този срок, няма да ви бъдат начислени лихва и такси.

Тези промоционални условия са много удобни, ако ви трябва неголяма сума пари (обикновено в рамките на няколкостотин лева) и може да ги възстановите в рамките на месец. Затова и се наричат „до заплата“, защото се предполага, че ще възстановите заема при получаването на следващия ви месечен доход.

Също така обикновено това не важи за всички заеми от конкретния тип. Най-често промоцията се отнася до нови клиенти, тоест ако това е вашият първи бърз заем от съответната компания. Възможно е да има подобна промоция и за някой от следващите, като по този начин фирмата ще се опита да ви задържи като клиент, който продължава да ползва услугите й.

Защо да продължа?

Макар да изглежда изкушаващо да се възползвате от услугите на различна компания всеки път като ви потрябва бърз заем, за да взимате винаги безлихвен кредит, това може да крие няколко риска. На първо място все пак кредитните компании са ограничен брой и не всички предлагат подобна промоция за безлихвен кредит. Второ, топ компаниите, тези с дългогодишна история и доказани добри практики, са още по-ограничен брой и след това не е невъзможно да се натъкнете и на некоректни предложения.

Заедно с това обикновено кредитните институции имат програми за лоялни клиенти. Да сте лоялен клиент означава да обслужвате заемите си навреме и да не влизате в просрочия или да се укривате. В замяна на това от компаниите изготвят специални предложения като намаления по лихвени проценти, удължени срокове и достъп до по-големи по размер заеми и пр.