Всичко за кредит енергийна ефективност

През 2000 година е създаден Международен фонд Козлодуй, в който страните членки на ЕС, както и Швейцария, безвъзмездно отпускат средства за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия. Самото кредитно споразумение за енергийна ефективност се нарича накратко REECL.
Парите отпускани от фонд Козлодуй, управляван от ЕБВР, се усвояват от няколко банки в страната. Те на свой ред се заемат с кредитирането на индивидуални домакинства от цялата страна. Максималният размер помощ, който може да бъде получен от едно домакинство възлиза на 850 евро или 1662 лева.
За да бъде реализиран проектът по-бързо има и стимулираща схема. Според нея до 20% от кредит енергийна ефективност, могат да бъдат отпуснати на кредитополучателя безвъзмездно. Всичко това при коректно изпълнение на поетите като ангажименти подобрения.Енергийна ефективност

Енергоспестяващите мероприятия, за които можете да кандидатствате са:
Поставяне на енергоспестяващи прозорци, котли на биомаса, печки и отоплителни уреди, термопомпени системи за охлаждане и нагряване, слънчеви колектори, изолации на покриви и на стени и монтиране на газови котли.
Условията за кандидатстване са различни в зависимост от обекта. Допустимите кандидати са жители на многофамилни кооперации или на двуфамилна къща. При кандидатстване по програмата на кооперация, минималното изискване е поне 3 апартамента да кандидатстват заедно за кредитиране по програма Кредит енергийна ефективност.

Стъпките за кандидатстване и успешно реализиране на проекта в детайли са следните:

  1. В началото трябва да посетите сайта на REECL, за да изберете фирма одобрена за извършването на доставка и монтаж на енергоспестяващите уреди.
  2. Отново от интернет страницата на организацията трябва да изтеглите формуляр за изготвянето на пълна оферта. С този формуляр можете да получите оферта по e-mail, след предоставяне на необходимата информация или да посетите офис на избраната фирма.
  3. След като разполагате вече с оферта от фирмата изпълнител, е необходимо да посетите клон на банка партньор. Там заявявате, че искате да кандидатствате за Кредит енергийна ефективност и прилагате формуляра с пълната оферта. В различните банки начина на финансиране е различен, като самият кредит е обособен като потребителски.
  4. Следващата стъпка към финансирането е изтегляне на формуляр за безвъзмездна помощ отново от сайта на организацията. Това се прави, след доставка и/или монтиране на избраните уреди. Този формуляр трябва да бъде предаден в клон на финансиращата банка. Освен него трябва да предадете и протокол, който доказва извършените ремонтни дейности, както и фактура. Протокола също може да бъде изтеглен от сайта на REECL . Във фактурата трябва да има адрес и име на доставчик или монтажист, а също и дата.
  5. Следва посещение от комисия, за да се установи дали всичко е направено по съответните стандарти и изисквания. Посещението се случва до 3 месеца след монтажа. След посещението, членовете на комисията имат задачата да информират банката отпускаща кредита, за извършените дейности. След това се превежда сумата приспадаща се от главницата. До посещението на комисията вие заплащате на банката вноски по кредита без от него да е приспадната сумата от помощта.
  6. Когато превода от организацията бъде направен, следва преподписване на погасителен план, като в него финансовата помощ ще бъде отразена.

Идеята на този вид кредити е мерките за енергийна ефективност да станат достъпни, по-бързо и за повече домакинства от цялата страна. Финансови институции – партньори по тази програма са ОББ, Банка Пиреос Райфайзен Банк, Банка ДСК, СИБАНК и ПроКредитБанк. Това, което трябва да имате предвид, обаче е, че някои от тези институции вече са изчерпали бюджета си и е необходимо да направите предварителна справка.