Потребителското кредитиране отбелязва траен двуцифрен ръст в последните години. Причината, според финансовите анализатори, е стабилизирането на икономиката в годините след икономическата криза, увеличаването на средния доход на българите и повишаването на доверието сред потребителите. Освен цялостния ръст, има още няколко очевидни тенденции: търсят се все повече малки по-размер кредити и активно се кандидатства по интернет.

Например пазарът на т.нар. бързи кредити расте с малко по-големи темпове от потребителското кредитиране като цяло. Увеличението в интернет заявките пък е с над 30% за последното полугодие.

Структурните тенденции нямат съществена промяна: Най-много кредити теглят хората от големите градове, а причините за взимането им също са сходни през годините.

За ремонти, обединяване и оборотни средства

Най-често потребителски кредити се взимат, когато предстои ремонт на дома. Понякога става въпрос за експресни и спешни ремонти, друг път за планирани, като саниране – поставяне на дограма и изолация. Обединяване и рефинансиране на задължения в повечето статистики е на второ място, а след това и идват кредитите за „пари в брой“ – за покриване на текущи нужди, оборотни средства и т.н.

Следващите най-чести причини за взимане на потребителски кредит са:

  • Закупуване на автомобил.
  • Лечение и медикаменти.
  • Обзавеждане за дома.
  • Почивки и екскурзии.
  • Ремонт на автомобила.

Кой тегли?

Ако трябва да се обобщи профилът на средния кредитополучател, това е мъж в активна възраст, живеещ в някой от големите градове и със средно или висше образование. Според статистиката най-активни са именно хората на възраст 30 – 60 години. След тях са младите кредитополучатели на възраст под 29 г., а най-малко заеми взимат възрастните хора над 60 години.

Според данните мъжете са по-активни в тегленето на кредити, макар и малко. Има различия обаче в причините, поради които един мъж или една жена тегли заем. Мъжете взимат кредити предимно свързани с ремонти и автомобили. Жените теглят за образование или семейни тържества. И двата пола взимат заеми, когато е необходима покупка за дома – обзавеждане или уреди. Най-често купуваната на кредит стока е телевизорът.

В челната петица на градовете, откъдето се взимат заеми са София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора.

Може да се очаква, че ръстът в кредитирането – потребителски и бързи кредити, ще продължи заради очаквания от експертите спад в лихвите. Очаква се също така да се активизират повече младите хора на възраст 18 – 25 г. при ползването на кредитни продукти. Наблюденията показват също, че повечето хора харчат заема именно за целта, с която са го изтеглили, което показва, че решенията, които се взимат са осъзнати и отговорни.