По-голямата разпознаваемост и повишаване на доверието правят бързите кредити предпочитан продукт

Бързият кредит представлява потребителски заем, който се взима от физически лица, за да покрие специфичните му краткосрочни нужди. В повечето случаи такива кредити се отпускат от небанковите кредитни институции, макар че от известно време и банките въведоха по-ускорени от обичайните си процедури за някои продукти.

През пролетта на 2017 г. обемът на бързите кредити в България възлиза на 2,6 млрд. лв.

Тенденцията в последните години е този тип кредитиране да се увеличава с двуцифрен ръст. Все повече българи се възползват от услугите на бързите кредити, поради удобството на изискванията и бързината на отпускане.

Над 80% от бързите заеми са на физически лица, което възлиза на 2 млрд. и 43 млн. лв. И все пак има и фирми, които са се възползвали от възможността да изтеглят бърз кредит, на тях се пада 18% от общата сума.

Виж популярните компании за бързи кредити.

Най-често се теглят заеми, свързани с ежедневни дейности като:

  • Ремонт
  • Екскурзия
  • Здраве
  • Автомобил
  • Стоки и уреди за дома
  • Рефинансиране

Малък процент от потребителите на бързи кредити са ги използвали като помощно средство около покупката на имот.

Все по-добри показатели

Най-често теглените бързи кредити са с период на изплащане между 1 и 5 години. След тях са тези над пет години. Около 20 – 25% е делът на бързите кредити с период на изплащане под 1 година, включително и т.нар. кредити до заплата.

Заедно с увеличаването на дела на бързите кредити в общото кредитиране, което започна от 2014 г., увеличаването на популярността, запознатостта с тези продукти и доверието в тях доведе и до спад в дела на необслужваните кредити. Ако преди 3 години те са били около 30%, сега са около 16% с тенденция към още понижаване.

Според експертите причината за масовото увеличаване на вниманието към бързите кредити е факта, че те вече са добре познат продукт и доверието към тях расте. Заедно с това предимствата, които предлагат, също изкушават, особено при по-малки суми. За разлика от банковите кредити бърз заем може да бъде заявен и получен много по-бързо и повечето компании предлагат изцяло онлайн процедура. Друг влияещ фактор е, че в много случаи не се изисква заплата по трудов договор, както е при банките, а е достатъчно клиентът да докаже, че има доходи и може да си плаща вноските. Това насочва към небанковите кредитни компании много хора, които получават възнагражденията си под формата на хонорари, работят на свободна практика, имат доходи от наем на имот и т.н.