Кредитът е продукт, не го взимайте „на сляпо“, както и в магазина не пазарувате със затворени очи

Ако професията или определени ситуации не са го изисквали, надали сте задълбавали в значението и смисълът на различните видове кредити. Най-често сме свикнали да чуваме за потребителски, фирмени и ипотечни заеми.

Разнообразието в рамките на тези понятия обаче е доста голямо. Например ако е със срок на изплащане над 5 години, кредитът се води дългосрочен. Между 1 и пет е средносрочен, а под 12 месеца е краткосрочен. Според предназначението на кредита той може да е потребителски (за физически лица), оборотен (за фирми), за инвестиция, за финансиране на текущи плащания към доставчици, кредити за дълготрайни активи и т.н.

Съществува и разграничение на кредитите според счетоводното им оформление. Познаването на значението на различните видове кредит може да ви бъде от огромна полза при избора на най- подходящ продукт. Един от най-разпространените е:

Стандартен кредит

Или иначе казано това, което сме свикнали да наричаме просто потребителски кредит. Получавате определена сума за определен срок и с конкретни условия за погасяване. Според случая тя може да бъде отпусната и усвоена наведнъж или на траншове.

Овърдрафт

Или още „над чертата“ – това е нещо като буферна сума в разплащателната ви сметка. Може да я използвате (или част от нея), а може и да не я използвате. Удобството е, че винаги е на разположение – когато плащате или теглите, а парите в сметката не достигат, сумата автоматично и в момента се допълва. За да ви бъде отпуснат кредит овърдрафт трябва да ви превеждат заплатата в съответната банка или да имате там депозит.  В момента, в който посегнете към овърдрафт кредита, върху използваната сума започва да се начислява лихва. Обикновено тя е по-висока от лихвите по потребителските карти и по-ниска от тази на кредитните карти. Често банките слагат уловка и минималната месечна сума за внасяне отговаря на размера на лихвата, така че е желателно да правите по-големи вноски, иначе не погасявате главницата (а лихвите си текат).

Револвиращ кредит

Този тип продукт също е доста удобен, ако периодично имате нужда от пари. Представлява кредит, който при изпълняването на условията за усвояване и погасяване на определен период се револвира (възобновява), така че отново имате сумата като налични заемни средства, които можете да използвате. Обикновено револвиращият срок е месец, т.е. за този период трябва да погасите лихвите и главницата, за да може сумата да се възобнови. Трябва да внимавате, че дори в някой от месеците да не прибегнете до нея, вероятно пак ще имате задължения към банката като комисионни или такса за управление. Ако не спазите условията пък револвиращата линия може да бъде блокирана и да дължите наказателни такси.

Диспозиционен кредит

Не се стряскайте, в практиката това е класическият случай на кредитна карта. Използва се още и терминът Кредит на разположение, а най-вероятно знаете как функционира. Изключително удобни са за употреба, особено при онлайн пазаруване и пътуване в чужбина, но в същото време това са едни от кредите с най-високи лихви и такси. Самите кредитни карти могат да бъдат също с различни разновидности на вида заем – най-често револвиращ или т.нар. чардж (при която на падеж се изплаща цялата използвана сума).

От счетоводна гледна точка съществуват още видове кредити – ломбарден, акцептен, авалов, но изброените по-горе са най-разпространените като предлагане и ползване, специално от физически лица.

Информираността е важна, когато трябва да избирате продукт, защото просто „кредит“ е като просто „шоколад“ – има различни видове кредити за всеки вкус и необходимост. Важно е да сте наясно и за да имате представа, така че когато отидете в банка или небанкова институция и започнат да ви препоръчват и промотират кредит, да знаете за какво става въпрос и да можете по-лесно да изберете.