През изминалата година онлайн кредити от небанковите финансови институции са раздали на потребителите в страната, са продължили да нарастват с двуцифрен темп, показват последните данни в сектора.

Очаква се тенденцията да се запази и през 2018 г. Заедно с ръста на отпусканите онлайн заеми, се очертават още няколко все по-характерни за пазара тенденции, като по-голям избор на продуктите, повече индивидуален подход и увеличаване на размера на онлайн кредитите.

Повече разнообразие

Конкуренцията в сферата на бързите кредитите води до по-голяма изобретателност и разнообразие в продуктите. На пазара има над 150 фирми, които се борят за вниманието на потребителите. Вече не е важно единствено да има възможност за онлайн кандидатстване, тази опция се предлага  от доста компании, бързото кандидатстване и усвояване на парите, но различните възможности за кредит. От размера на сумата, през всякакви промоции, подаръци и програми за лоялност. Все по-важна е и възможността за различни подходи при изплащането и гъвкавостта на погасяването.

Внимание към клиента

Индивидуалният подход също придобива значение, тъй като конкуренцията е за вниманието на всеки отделен потребител. Затова от значение е отношението на служителите и коректността на компанията, личното внимание за всеки клиент.

По-големи онлайн кредити

Компаниите от известно време увеличават лимита на онлайн кредитите и се предполага, че съществена част на пазара скоро ще имат онлайн заемите от 2000 до 5000 лв. Това от своя страна ще доведе и до удължаване на сроковете за погасяване. Тези два фактора вероятно ще допринесат за допълнително преливане на клиенти към компаниите за онлайн кредити – тези, които имат нужда от по-голямо, но и бързо финансиране.

Намаляване на лошите кредити

Това е друга тенденция от последните две години, която се очаква да се запази. Необслужваните кредити са намалели с 8-9% през миналата година. Смята се, че двата водещи фактора за това са ръстът на средната заплата и по-добрата осведоменост на потребителите, които в последните години приеха онлайн заемите като обичаен продукт. От друга страна е отчетено и подобряване в осведомяването и прозрачността при предоставяните от компаниите услуги.