Къде и какви данни се съдържат за вашите кредити и поведението ви като кредитополучател? Можете ли да вземете кредит при лошо ЦКР?

Централен кредитен регистър (често ще го срещнете под съкращението ЦКР) е информационна база към Българската народна банка (БНБ) и съдържа данни за предоставените от банки, небанкови финансови институции и лизингови дружества кредити на лицата, както и управлението им. В момента, в който изтеглите първия си кредит, за вас се създава т.нар. кредитно досие в ЦКР. Често може да го срещнете като „кредитна история“, „кредитен рейтинг“ или „кредитна репутация“, тъй като съдържа и оценка на поведението ви като кредитополучател. В досието се отчитат движенията по кредитите – колко, в какви размери и от къде сте теглили, как сте ги обслужвали, дали е имало забавяния и неплащане на вноски и т.н.

Какво е „лоша кредитна история“?

Това е много общо понятие за случаите, в които потребителят е бил некоректен под някаква форма към обслужването на заема си. Често наличието на данни за просрочия може да се окажат препятствие за теглене на нов кредит и затова е и често срещано притеснение сред лицата, които планират да кандидатстват за заем. Съществуват обаче различни степени на влошена история:

  • Редовен кредит имате тогава, когато сте си плащали вноските по заемите навреме, не е имало просрочия, освен в определени случаи, когато е допустимо забавяне до не повече от 30 дни и то ако е допуснато случайно.
  • Кредит под наблюдение. Ако сте бавили вноски повече от 30 дни и не повече от 3 месеца, то кредитът ви е поставен „под наблюдение“ и това се отразява на кредитния ви рейтинг.
  • Необслужван кредит. Просрочия над 3 месеца вече ви вкарват в тази категория и вече попадате под съмнение, че имате лошо финансово състояние и не можете да обслужвате заема или съответно сте некоректен платец.
  • Загуба. В случаите, когато срещу вас вече е заведено производство за събиране на задълженията, вече кредитния ви рейтинг се влошава до практическа невъзможност да ви бъде отпуснат нов.

Как разбират банките и фирмите какво ми е ЦКР-то?

Банките и небанковите кредитни институции имат достъп до регистъра, за да могат да преценят на кои лица може да бъде отпуснат заем и на кои не. Когато кандидатствате за кредит, служителите правят справка за вас в ЦКР. Трябва да знаете обаче, че кредитната история не е единствения показател за отпускане на заем и има и други параметри, на базата на които се прави преценката.

Имам ли шанс за кредит при лошо ЦКР?

Зависи от рейтинга ви и съответно конкретната история. При не толкова сериозни прегрешения и добри други показатели е напълно възможно да ви бъде отпуснат заем. Добре е да знаете, че банките имат по-строги правила и критерии. Така че е възможно едно и също искане да бъде отхвърлено от банка, но да нямате никакви проблеми с вземането на заем от компания за бързи кредити. Ако сте били обект на съдебно производство или имате редица тежки просрочия обаче е малко вероятно да получите заем откъдето и да е.

Поправим ли е лошият кредитен рейтинг?

Не точно поправим, ако сте с влошена история, няма какво да направите по въпроса към дадения момент. Тъй като историята обаче се взема предвид едва за 5 години назад, на практика след пет години вече ще бъдете с „чисто“ досие. За този период обаче не трябва да допускате повече нарушения и просрочия!

Как да разбера какво ми е ЦКР-то и мога ли да взема кредит?

Справка за кредитната си история може да получите с подаване на заявление в БНБ. А дали ще бъдете одобрени за кредит може да разберете само ако кандидатствате за такъв. Както стана дума, възможно е на едно място да бъдете отхвърлен, а на друго да ви одобрят заявката, според случая.