Решили сте, че ви трябват пари и изборът ви е спрял на опцията за онлайн бързи кредити. Дотук звучи лесно, но всъщност въпросите тепърва се появяват: Как да избера компанията? Какво точно трябва да направя? Трябва ли да си подготвя някакви документи и какви? Кой може да ми даде съвет?

Всичко може да се случи бързо и лесно, ако спазвате следните няколко стъпки.

–           На първо място направете проучване на компаниите на пазара. Те са твърде много и ако нямате достатъчно време или желание, най-добре заложете на познати имена. Прегледайте интернет страниците им. Проверете ги в Google – имало ли е случаи на нелоялни практики, декларирали ли са, че спазват етичния кодекс на небанковите кредитни институции?

–           Сравнете основните параметри по кредитите – срокове, лихви и такси. Вече знаете, че най-важният показател, който трябва да проследите е Годишния процент на разходите. Заедно с това обаче проучете, дали има допълнителни такси и какви. Разгледайте и опциите за промоционални условия, каквито някои компании предлагат – например безлихвени заеми и пр.

–           В голямата си част необходимата информация е налична в интернет – общите условия. При кандидатстване трябва да ви бъде предоставен и единен европейски формуляр, в който са описани всички параметри по заема. Ако въпроси, непременно потърсете кредитен експерт от предпочетената компания. В повечето случаи става въпрос за моментална връзка през онлайн чат или по телефона.

–           Направете си план на разходите, за да прецените срока на кредита спрямо възможностите ви за погасителни вноски.

–           Ако спазите тези точки, следващият съвет може да е излишен, но все пак: Никога не подписвайте празни полета или листове! Четете всичко и най-вече малките букви!

Процесът на кандидатстване в повечето случаи отнема няколко минути и рядко има затруднения. Не забравяйте, че подаването на заявление не би трябвало да ви обвързва с подписването на договор, ако сте се свързали с благонадеждна компания.