Научете повече за кредитен скоринг и на какви данни се базира

Кредитният скоринг е модел, по който банката или небанковата кредитна институция преценяват, дали и какъв кредит може да ви бъде отпуснат. Той включва няколко елемента с различна тежест и всяка компания сама определя точно как се формира скорингът по отношение на предлаганите от нея продукти. По тази причина няма как и къде да видите информация какъв е вашият кредитен скоринг и какъв заем може да ви бъде отпуснат. Това е индивидуално за всяка банка или компания. Затова и на едно място може да ви откажат кредит, а на друго да ви одобрят, или пък да се различават размерите на отпуснатата сума.

И все пак някои от показателите в кредитен скоринг са идентични, просто може да имат различна тежест.

Кредитна история

Това е може би най-важният елемент в кредитен скоринг. Той включва данните колко и какви кредити сте ползвали в миналото и дали сте ги изплащали редовно. Данните за това се съдържат в Централния кредитен регистър. Има значение дали сте бавили вноски и колко – може да е било спорадично и случайно, а може и да сте имали сериозни забавяния.

Това показва, дали на вас може да се разчита и дали може да се направи предположение, какво ще бъде поведението ви по отношение изплащане на кредита и в бъдеще.

Доходи

В зависимост от случая и институцията, пред която кандидатствате, може да бъде взет предвид само доходът ви от трудови правоотношения, а може да се признаят и странични приходи – например от наем, хонорари и т.н. Има значение и в какво домакинство живеете, колко е общият доход на семейството и разделен на глава от домакинството.

Демография и местоживеене

Данните за възрастта и местоживеенето могат косвено да покажат поведението на кредитополучателя, така че и те участват в кредитн скоринг. Например, независимо как ви звучи, доста институции биха отказали кредит на пенсионер или студент. Възможно е да има сегментиране и според това, дали живеете в някой от по-богатите или по-бедните райони на страната, дали сте в голям или малък град.

Някои въпроси

Може ли да научите кредитен скоринг? Не, няма как, защото е различен според системата на всяка институция.

Може ли да научите кредитната си история? Да, тя се съхранява в Централния кредитен регистър на БНБ и може да я получите със заявление.

Как да разбера къде ще ме отхвърлят и къде ще ми отпуснат кредит? Няма как да разберете, единственият начин е да пробвате в различни банки или компании.

 

Вземи до 20 000лв., гарантирани с колата ти »