Рефинансиране на бързи кредити без доказване на доход

Рефинансирането на вашия кредит е възможно. То е особено препоръчително в случаите, когато имате няколко различни кредита или пък ще получите по-добри условия при рефинансирането. При всички случаи ще трябва добре да си направите сметката, защото в някои случаи евентуално рефинансиране ще добави допълнително тежест към връщането на вашия заем. Затова ще трябва да проверите внимателно какви лихви, включително наказателни, такси или допълнителни вноски се изискват в този случай. Също така, когато кандидатствате за рефинансиране, ще трябва да проучите и дали за него се изисква обезпечение, поръчителство или превод на работна заплата. Ако се обърнете към банкова институция имайте предвид, че там обикновено се изисква такса за разглеждане на искането за кредит, такса за обслужване на разплащателната сметка, както и някои други такси, за които трябва да следите. В този случай ще трябва да предоставите и документи при кандидатстването, посочени в изискванията на съответната банка или пък по преценка на банката ще трябва да набавите допълнителни документи в хода на процедурата по одобрение. Съответно и времето за решение за отпускане на кредита е по-дълго в сравнение с процедурата в небанковите институции, познати като фирми за бързи кредити.

Какво конкретно ще спечелите вие, ако рефинансирате кредита си?

  • По-нисък лихвен процент и намаляване на погасителните вноски, понякога те стават значително по-ниски с рефинансирането;
  • Намаляване на срока за изплащане на кредита, ако решите да запазите размера на погасителните вноски;
  • По-ниски такси за обслужване и др.

В зависимост от стойността на кредита за рефинансиране има различни изисквания към вас. Задължително условие е да имате добра кредитна история и да нямате просрочени задължения към банкови и небанкови институции.
За да сте сигурни, че не плащате излишни средства по вашите кредити, които бихте могли да си спестите с евентуално рефинансиране, регулярно проверявайте предложенията за ползвания от вас кредит по отношение на лихви и такси. Освен това, ако имате повече на брой кредити, то поинтересувайте се каква ще ви бъде вноската, ако ги обедините в един кредит с рефинансиране.
Имайте предвид, че пазарът на кредити е много динамичен и непрекъснато се променя. Понастоящем особено в сектора на фирмите за бързи кредити конкуренцията е силна и различните играчи на пазара предлагат все по-изгодни оферти. Затова поинтересувайте се от офертите на повече от една такава фирма, за да получите наистина най-доброто предложение.
Независимо от това дали кредитът ви е ипотечен, потребителски или бизнес кредит винаги бъдете активни, търсете и си осигурете достатъчно информация за продуктите и услугите на пазара. И винаги определяйте точно целите си. Ако вие сте наясно точно какво търсите, със сигурност ще го получите.