Различните сценарии при забавяне на вноска по кредит и неплащане на няколко вноски

Почти няма човек, който да не е взимал никога кредит в живота си. И макар никой да не подхожда с презумпцията, че няма да го плаща, почти на всеки се е случило да изпита финансово затруднение, което да се отрази и на обслужването на кредита. Въпреки това обаче, хората рядко си задават въпроса, какво ще се случи при забавена вноска или неплащане на няколко вноски по кредита. И ако дойде такъв момент, много хора не са подготвени как да процедират.

Какво се случва при забавяне на вноски по кредит?

Ако забавите вноска по кредита си, след определен период започва да се начислява лихва за просрочие. Кога започва да тече тази лихва, какъв е размерът й и има ли наказателни такси, е описано в договора за кредит или условията към него. Това означава, че условията при такова обстоятелство би трябвало да са ви станали известни още преди самото подписване. Често хората не им обръщат внимание. Обикновено вариантите са три: В единия случай ви се начислява само определената с правителствено споразумение т.нар. „законна лихва“. Тя представлява размера на основния лихвен процент, определен от БНБ, плюс 10%. Във втория вариант наказателната лихва е сумата от законната лихва заедно с договорената, а в третия – договорената плюс 10%. Обикновено наказателната лихва започва да тече от деня на падежа за срока на просрочие, но това не е задължително. В повечето случаи се начислява върху просрочената сума, но има различни тълкувания, кога става въпрос само за главницата и кога към сумата е включена и лихвата. Отново – условията трябва да са описани в договора ви.

Какво става при забавяне на няколко вноски по кредит?

Когато не става въпрос за единично забавяне и вече сте „назад“ с 2 – 3 или повече вноски, ситуацията се променя. Освен продължаващото начисляване на наказателна лихва, банката или компанията може да предприеме определени действия.

Обикновено още в първите дни на забавянето сте получили „подсещане“ – дали чрез SMS, по мейл, или пък с вас се е свързал служител по телефона. Ако въпреки това вие не предприемете действия, кредитът може да стане предсрочно изискуем. Кога настъпва този момент също зависи от договора ви за кредит.

Когато това се случи, кредиторът може да предприеме действия по неговото събиране, да го прехвърли на колекторска компания, която да го изиска от вас или – в определени случаи, срещу вас да бъдат предприети съдебни  действия от съдебен изпълнител. В тези случаи ще трябва да изплатите целия кредит, а ако има образувано съдебно производство – и разходите по него.

Как да се предпазите

На първо място се старайте редовно и навреме да плащате вноските си по кредита. Ако имате финансови затруднения или се стигне до забавяне, най-добре преговорете с вашата банка или компания какви действия може да бъдат предприети, за да не се стига до неприятни ситуации. В някои случаи могат да ви предоставят възможност за предоговаряне, която да облекчи тежестта на вноските ви. Съществува опция при единични случаи да рефинансирате вноска или вноски чрез изтеглянето на кредит от друга институция. Използвайте тази възможност само и единствено, ако сте сигурни, че ще се справите с изплащането на новия заем (например ако сте наясно, че финансовото ви затруднение е само временно). В противен случай има опасност да навлезете в т.нар. кредитна спирала и да започнете да взимате кредит след кредит, за да погасявате предишните. Най-често изходът от подобен сценарий е крайно неблагоприятен.

Вземи до 20 000лв., гарантирани с колата ти »