Кариери


Кариера в Креди Агрикол България ЕАД

Във връзка с разрастването на нашата дейност, Креди Агрикол България ЕАД търси да привлече хора, готови ежедневно да допринасят за нейното продължаващо развитие и успехи.

Можете да кандидатствате за обявени свободни позиции, както и да изпратите автобиография за нашата база данни.

Заинтересованите и квалифицирани кандидати трябва да изпратят актуална автобиография и мотивационно писмо на английски език на вниманието на управление „Човешки ресурси”, ул. „Лайош Кошут” № 4, 1606 София; или на hr@credit-agricole.bg; ca_karieri@credit-agricole.bg
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю при пълна конфиденциалност