Последни Новини
 • 11.08.2014
  Съобщение
  На 08.08.2014 г. в Търговския регистър e вписано изменението на фирменото наименование на „Креди Агрикол България” ЕАД, обозначено в лиценза и́, на Търговска банка “Виктория” ЕАД.
 • 01.08.2014
  Изменение на Тарифа
 • 22.07.2014
  Съобщение
  С настоящото Ви уведомяваме, че в съответствие с последните приети и обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 35 от 22.04.2014 г. изменения и допълнения в Закона за потребителския кредит (ЗПК), които влизат в сила на 23.07.2014 г., „Креди Агрикол България” ЕАД промени своята Тарифа относно таксата за предсрочно погасяване на жилищни ипотечни кредити и потребителски кредити, обезпечени с ипотека.
 • 18.07.2014
  Съобщение
  В свое прессъобщение от 15.07.2014 г., БНБ обяви, че “поради липса на съгласие относно предложения от централната банка и правителството законодателен подход...
 • 15.07.2014
  Съобщение
  След постигнатия консенсус на срещата вчера при президента на Република България, в която участваха представители на основните парламентарни политически сили, правителството и БНБ, Българската народна банка предприе действия в следните две насоки:
Всички новини