Последни Новини
 • 22.07.2014
  Съобщение
  С настоящото Ви уведомяваме, че в съответствие с последните приети и обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 35 от 22.04.2014 г. изменения и допълнения в Закона за потребителския кредит (ЗПК), които влизат в сила на 23.07.2014 г., „Креди Агрикол България” ЕАД промени своята Тарифа относно таксата за предсрочно погасяване на жилищни ипотечни кредити и потребителски кредити, обезпечени с ипотека.
 • 18.07.2014
  Съобщение
  В свое прессъобщение от 15.07.2014 г., БНБ обяви, че “поради липса на съгласие относно предложения от централната банка и правителството законодателен подход...
 • 15.07.2014
  Съобщение
  След постигнатия консенсус на срещата вчера при президента на Република България, в която участваха представители на основните парламентарни политически сили, правителството и БНБ, Българската народна банка предприе действия в следните две насоки:
 • 11.07.2014
  СЪОБЩЕНИЕ 1
  Управителният съвет на Българската народна банка на основание чл. 115, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 116, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 24 от Закона за кредитните институции и чл. 16, т. 16 от Закона за БНБ взе решение считано от 01.07.2014 г. да намали лихвените проценти по депозити на „Креди Агрикол България“ ЕАД до средния им пазарен размер за банковата система по видове, матуритет (срок) и валути, изчислен съгласно лихвената статистика на БНБ за размера на лихвените проценти по депозити към месец май 2014 г.
Всички новини